Jak się wpisać do przychodni?

Osoby, które chcą zapisać się do naszej przychodni muszą złożyć odpowiedznią deklarację wyboru :

  • lekarza POZ (lekarza rodzinnego)
  • pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, z którą ściśle współpracuje lekarz rodzinny
  • położnej środowiskowo - rodzinnej, deklarację tą składają: 
    • kobiety bez względu na wiek 
    • noworodki i niemowlęta do 2 m.ż płci męskiej

Druki deklaracji można pobrać w rejestracji Przychodni lub drogą elektroniczną:

deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej (oraz instrukcja wypełnienia)

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane zawarte w deklaracji służą tylko i wyłącznie do ewidencji pacjentów zapisanych do naszej przychodni i nie są wykorzystywane do celów komercyjnych.

 

Prosimy o zgłaszanie się do naszej przychodni z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia ( legitymacja ubezpieczenia, ostatnim odcinkiem renty, zaśwaidczeniem z Rejonowego Urzędu Pracy, drukiem E106, E109, kartą EKUZ lub Kartą Polaka )

 

Przychodnia dla Ciebie

Przychodnia Lekarska Hipokrates ma podpisany kontrakt z NFZ.


 Zakres usług świadczonych w ramach NFZ

 Jak się wpisać do Przychodni?

We wszystkich Poradniach i Pracowniach świadczymy usługi komercyjne


Ankieta

O czym chciałbyś się dowiedzieć i przeczytać na naszej stronie?
dietach w danych chorobach?
badaniach profilaktycznych ?
o udzielaniu pierwszej pomocy?
kalendarzu szczepień dzieci?
inne ( napisz do nas)
Partnerzy: