Oceń nas

Badania

W tym punkcie zapytamy Ciebie co sądzisz o badaniach przeprowadzanych w naszej placówce.

Jak ocenia Pani/Pan czas oczekiwania na Przeprowadzenie badania?

Czy podczas badania czuła się Pani/Pan komfortowo i bezpiecznie?

Czy Pani/Pan zdaniem badanie zostało wykonane w pełni profesjonalnie?

Personel

Jak ocenia Pani/Pan kompetencje lekarzy?

Jak ocenia Pani/Pan kompetencje pielęgniarek?

Jak ocenia Pani/Pan pracę i funkcjonowanie rejestracji?

Na ile pomocny okazał się personel?

Ogólne wrażenie

Jak ocenia Pani/Pan wystrój i wyposażenie placówki?

Czy zaufałaby/zaufałby Pani/Pan NZOZ przychodni lekarskiej „Hipokrates” ponownie?

Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan NZOZ przychodnię lekarską „Hipokrates” rodzinie i znajomym?

Uwagi

Wpisz poniżej swoje uwagi.
Jaka nowa usługa medyczna zachęciłaby Państwa do częstszego odwiedzania Naszej Przychodni?

Przychodnia dla Ciebie

Przychodnia Lekarska Hipokrates ma podpisany kontrakt z NFZ.


 Zakres usług świadczonych w ramach NFZ

 Jak się wpisać do Przychodni?

We wszystkich Poradniach i Pracowniach świadczymy usługi komercyjne


Ankieta

O czym chciałbyś się dowiedzieć i przeczytać na naszej stronie?
dietach w danych chorobach?
badaniach profilaktycznych ?
o udzielaniu pierwszej pomocy?
kalendarzu szczepień dzieci?
inne ( napisz do nas)
Partnerzy: