Pracownia Endoskopowa

Wtorek, 31 marca 2020

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego od 6 kwietnia 2020 zawieszamy badania w Pracowni Endoskopowej.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego od 6 kwietnia 2020 zawieszamy badania w Pracowni Endoskopowej. Rezygnujemy z badań dbając o bezpieczeństwo Państwa i bezpieczeństwo naszych Pracowników. O nowym terminie badania zostaniecie Państwo poinformowani w stosownym czasie.

Przychodnia dla Ciebie

Przychodnia Lekarska Hipokrates ma podpisany kontrakt z NFZ.


 Zakres usług świadczonych w ramach NFZ

 Jak się wpisać do Przychodni?

We wszystkich Poradniach i Pracowniach świadczymy usługi komercyjne


Ankieta

O czym chciałbyś się dowiedzieć i przeczytać na naszej stronie?
dietach w danych chorobach?
badaniach profilaktycznych ?
o udzielaniu pierwszej pomocy?
kalendarzu szczepień dzieci?
inne ( napisz do nas)
Partnerzy: