Poradnia Medycyny Pracy

W poradni można uzyskać :
  • orzeczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku pracy (badanie wstępne, okresowe i kontrolne),
  • orzeczenie o zdolności do rozpoczęcia lub kontynuacji studiów,
  • orzeczenie sanitarne (wpis do książeczki badań sanitarno-epidemiologicznych),
  • orzeczenie lekarskie do uzyskania prawa jazdy kat. A, B, C, D i E,
  • orzeczenie lekarskie do kierowania wózkiem jezdnym z napędem silnikowym,
  • orzeczenie lekarskie dla operatorów ciężkiego sprzętu jezdnego,
  • zaświadczenie o wykonywaniu zawodu ratownika wodnego, przewodnika wycieczek itp.
  • porady dotyczące rozpoznawania chorób zawodowych,
  • przegląd stanowisk pracy(raz na trzy m-ce),
  • udział w komisjach BHP

Uwaga !!!
Na badanie okresowe pracownik zgłasza się z skierowaniem od pracodawcy.
Na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) pracownik zgłasza się ze skierowaniem od pracodawcy, z zaświadczeniem lekarskim od lekarza wystawiającego zwolnienie oraz kopię poprzedniej zdolności do pracy.

Cennik usług Poradni Medycyny Pracy

Kontakt:

32 370 27 13
32 271 27 45

rejestracja@hipokrateszabrze.pl
 
Rejestracja osobiście w Poradni od poniedziałku do piątku 8-18 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek:
14:30 - 15:30
Czwartek:
14:30 - 15:30

Personel:

Partnerzy: